Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

GirlFromTheBox
7569 472b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
GirlFromTheBox
To jest Mężczyzna, u boku którego chcę spędzić resztę swojego życia.
— nie mam wątpliwości.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamyamazing myamazing
GirlFromTheBox
Reposted fromgruetze gruetze viafafnirscave fafnirscave
GirlFromTheBox
2266 e01e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
GirlFromTheBox
2421 6470
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
GirlFromTheBox
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromniewychowana niewychowana viaAlwaysMe AlwaysMe
GirlFromTheBox
6607 fd5e 500
Reposted fromwrajt wrajt viahardkorwey hardkorwey
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromthebonapartiers thebonapartiers vianattaly nattaly
GirlFromTheBox
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianattaly nattaly
GirlFromTheBox
4736 dbb6 500
Reposted fromeryawen eryawen vialily931 lily931
0010 96dc
Reposted fromPoooly Poooly vialily931 lily931
GirlFromTheBox
2695 0111
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
GirlFromTheBox
5253 bdab 500
Reposted fromsewinglover sewinglover viadeser deser
GirlFromTheBox
7279 098a
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasoftly softly
GirlFromTheBox
Jak on ładnie się uśmiecha...
Prosto w moje serce.
— W. Wharton
GirlFromTheBox
2836 0bb5
Reposted fromcalifornia-love california-love viapaulinab paulinab
GirlFromTheBox
GirlFromTheBox
6209 aa43
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viastarryeyed starryeyed
GirlFromTheBox
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl